Všechny příspěvky zařazené do kategorie Videa a screencasty

25 června, 2015 - Zatím bez komentářů!

Jak na korektury v PDF (v8.1)

Další verze screencastu je na světě. Je o trochu delší než předcházející, ale zato je víc nabušená informacemi.

Textový přepis screencastu

Dobrý den, jmenuji se Jan Tippman, jsem grafický designér a předvedu vám, jak vyznačovat korektury v dokumentech PDF.

Než začneme, doporučuji, abyste si nainstalovali Adobe Acrobat Reader DC. Najdete ho zdarma ke stažení na www.adobe.cz. Budete-li mít k dispozici stejnou verzi, jako používám v tomto návodu, snáze se zorientujete. Navíc s verzí DC můžete přidávat poznámky ke všem dokumentům PDF, aniž by tuto funkci musel předem povolit majitel placené verze Acrobatu.

Nástroje pro přidávání poznámek si v Acrobatu DC zobrazíte kliknutím na tlačítko Poznámka v pravé horní části obrazovky. Předvedeme si jen ty nejdůležitější. S ostatními se snadno seznámíte sami nebo v textu pod článkem na webu JakNaKorektury.cz.

Uživatelé si často myslí, že si vystačí s prvním nástrojem, kterým je žlutý Lístek s poznámkou. Ten je však vhodný jen pro připomínky k celé straně nebo obrázkům, ale pro vyznačování textových změn je naprosto nevhodný. Ukažme si proč.

Pokusme se například vyznačit změnu slova „je“ za slovo „není“. Na první pohled se umístění lístečku zdá v pořádku a korektura jako pochopitelná. Jenže když začnete měnit velikost zobrazení dokumentu, je vidět, jak poznámka poskakuje – někdy se zobrazí pod řádkem, někdy nad ním, někdy u zcela jiného slova.

Problém se žlutými lístečky spočívá také v tom, že není jednoznačné, k jakému úseku textu se poznámka vztahuje – zda k jednomu slovu, více slovům, nebo celému odstavci.

Proto se k vyznačení korektur textu používají nástroje Textové úpravy.

Prvním z nich je nástroj Odstranit text. Stačí jím označit text, který chcete smazat.

Druhým nástrojem je Nahradit text. Označíte jím požadovanou část textu a napíšete jeho nové znění.

Třetím nástrojem je Vložit text. Umístíte kurzor do místa, kam chcete vložit nový text, a napíšete ho.

Produktivitu výrazně zvýší nástroj Zapnout klávesové zkratky oprav textu. Po jeho zvolení se zobrazí nápověda s instrukcemi. Teď stačí umístit kurzor, kam potřebujete, a pomocí myši a klávesnice vkládat potřebné změny jedním nástrojem.

Pokud chcete nějaké slovo smazat, označíte ho a na klávesnici stisknete klávesu Delete nebo Backspace.

Pokud potřebujete nějaké slovo zaměnit, označíte ho a začnete psát nové slovo.

A pokud chcete do slova vložit chybějící písmeno, kliknete do místa, kde písmeno chybí, a stisknete příslušnou klávesu.

Platí to i pro vložení mezislovní mezery klávesou mezerník nebo nového odstavce klávesou Enter. Značky těchto úprav mají zvláštní podobu, takže grafik pozná, jakou úpravu jste vyznačili, i když v textu poznámky žádný znak není vidět.

Pro snazší výběr textu, ke kterému chcete korekturu vyznačit, můžete namísto myši používat šipky na klávesnici + současně stisknutý Shift.
Vždy je prospěšné, když jsou vyznačované úpravy zaneseny co nejjednodušším způsobem. Například pro nahrazení textu je zbytečné slovo nejprve vymazat a následně přidat druhou poznámkou vložení nového slova. Stejnou úpravu uděláte tak, že označíte slovo, které chcete zaměnit, a rovnou začnete psát nové slovo.

Pokud je ve větě nebo odstavci změn hodně – například je potřeba výrazně změnit slovosled – doporučuji celý úsek textu zkopírovat, vložit do poznámky a udělat všechny opravy najednou. Je to přínosné pro obě strany – korektor si po úpravách bude moci opravený text snadno přečíst a grafik ho snáze a bez chyb zpracuje.
Pro vyznačení textu tučně, kurzivou nebo třeba změnu úrovně neexistují speciální nástroje, ale můžete použít nástroj Přidat k  textu lístek s poznámkou. Označíte jím část textu, kterou chcete upravit, a do poznámky napíšete „tučně“, „kurziva“ nebo třeba „Nadpis 1“. Můžete se v týmu dohodnout na tom, že poznámkám jako je zvýraznění a podtržení dáte různé významy, takže zaznamenat konkrétní požadavky pro vás bude snazší.

Nástroj Přidat k textu lístek s poznámkou můžete použít i pro vyznačení změny v dělení slov. Praktické je, když spojovník vložíte do všech míst, kde je možné slovo dělit. Chcete-li rozdělení slova zrušit, označte spojovník nástrojem pro textové úpravy a vymažte ho.

Někdy může být také praktické se dohodnout a dělení vyznačovat klasickou korektorskou značkou – stačí mezi písmena nakreslit nástrojem tužka skobičku podobnou písmenu „eL“ nebo zrcadlově převrácenému „eL“ a sazeč slovo rozdělí na vyznačeném místě.
Některá studia mohou zpracování korektur částečně automatizovat. Pak je třeba při vyznačování úprav nezapomenout i na vkládání a mazání mezer. Pokud například vepisujete nové slovo, je potřeba za něj nebo před něj vložit i mezeru. Pokud naopak mažete celé slovo, musíte smazat i mezeru za ním nebo před ním.
U delších korektur doporučuji dokument průběžně ukládat. Před odesláním dokument raději zkontrolujte, jestli v opravách nejsou překlepy. Není nic zbytečnějšího, než když korekturou vzniknou nové chyby. Můžete je opravit přímo v panelu Poznámky, kde jsou vidět všechny změny přehledně pod sebou.

Pokud nějakou poznámku chcete odstranit, klepněte na její značku v dokumentu nebo na odpovídající řádek v panelu Poznámky a stiskněte klávesu Delete.
Pokud v tomto návodu něco chybí, nebo vám něco nejde, zkuste se podívat do článku a diskuze pod screencastem na webu JakNaKorektury.cz.
Přeji Vám hodně úspešných korektur!

30 listopadu, 2010 - Komentářů: 16

Prehistorická betaverze screencastu o korekturách v PDF

Pro lepší představu o tomto projektu jsme se rozhodli zveřejnit velmi pracovní verzi screencastu o korekturách v PDF dokumentech. Berte ji prosím jen jako nástřel budoucího obsahu... Zatím se učíme používat pro nás nové technologie & techniky a dost s nimi bojujeme. Omluvte proto, že zvuk je slyšet slabě... asi budete potřebovat sluchátka. Screencast najdete zde.

Budeme rádi za vaše postřehy a komentáře.